image Trang chủ image
english vietnam
Đảng bộ Viện Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long
Theo: Viện lúa ĐBSCL - Cập nhật lúc: 11:07:55 - 25/09/2013

Đảng bộ Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long trực thuộc Huyện ủy Thới Lai, Thành ủy TP. Cần Thơ. Hiện nay Đảng bộ có 93 đảng viên sinh hoạt trong 10 chi bộ trực thuộc, trong đó có 07 đảng viên dự bị và số đảng viên nữ  là 44 người.

Ban chấp hành Đảng bộ Viện nhiệm kỳ X (2011-2015) bao gồm 11 đồng chí do đ/c Lê Văn Bảnh làm Bí thư.

a. Công tác giáo dục chính trị - tư tưởng:

Trong các năm qua, Đảng bộ Viện Lúa ĐBSCL luôn quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng cho đảng viên, bằng nhiều biện pháp và hình thức linh hoạt, công tác giáo dục chính trị- tư tưởng của Đảng bộ đến nay đã đạt được một số kết quả sau:

- Tất cả đảng viên đều có nhận thức chính trị cao, có lập trường tư tưởng vững vàng, luôn tin tưởng vào chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương và chính sách của Đảng, chấp hành nghiêm túc pháp luật của Nhà nước.

- Phần lớn đảng viên trong Đảng bộ luôn phát huy ý chí cách mạng trong vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có tinh thần đoàn kết tốt.

- Đảng ủy luôn quan tâm, kịp thời tuyên truyền và phổ biến thông tin, các đường lối, chính sách và các nghị quyết của Đảng các cấp đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong Viện.

- Đảng bộ triển khai nghiêm túc cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được theo tinh thần của Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, qua đó đã làm chuyển biến về nhận thức và hành động cụ thể của từng cán bộ, đảng viên đối với công việc, trách nhiệm được giao và đạo đức, lối sống hàng ngày của mình.

b. Công tác tổ chức:

Đảng ủy luôn luôn quán triệt thực hiện các nguyên tắc, quy định của Đảng trong công tác tổ chức cán bộ. Đảng ủy đã tiến hành Đại hội Đảng nhiệm kỳ X, năm 2011-2015 và Hội nghị BCH Đảng bộ mở rộng giữa nhiệm kỳ vào tháng 5/2013. Đã thông qua quy hoạch thành viên BCH nhiệm kỳ XI (2016-2020) và đã gửi đảng cấp trên.

Đảng ủy tổ chức lãnh đạo đảng bộ trên cơ sở quy chế làm việc của đảng bộ; chất lượng sinh hoạt của các chi bộ luôn được củng cố, thể hiện được sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ngay tại đơn vị; giữ nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, gắn với việc giữ mối liên hệ cấp ủy nơi cư trú của đảng viên; công tác quản lý và phân công từng đảng viên được thực hiện khá tốt. Đánh giá chất lượng các chi bộ có 100% chi bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh.

Qua phân loại chất lượng đảng viên, có 100% đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ  trong năm 2009, 2010, 2011, 2012 và  Đảng bộ được công nhận đạt trong sạch vững mạnh giai đoạn từ 2005-2009 và 2010-2012, được Huyện ủy thới Lai tặng giấy khen về công tác Đảng. Chế độ báo cáo định kỳ, công tác đảng phí, thông tin hai chiều giữa Đảng ủy và các chi bộ, công tác báo cáo của Đảng ủy lên cấp trên luôn kịp thời và được thực hiện chặt chẽ.

Công tác phát triển Đảng được thường xuyên quan tâm làm tốt, đảm bảo chất lượng, không chạy theo số lượng. Trong giai đoạn 2005-2010 đã kết nạp được 38 đảng viên mới (đạt 100% so với Nghị quyết); giai đoạn 2011-2012 đã kết nạp mới 12 đảng viên (vượt 33,3 % so với Nghị quyết) và từ 2011-2012 đã cử 43 các đồng chí là đối tượng Đảng dự học lớp bồi dưỡng chính trị do Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Thới Lai tổ chức. Đảng ủy đang tiến hành làm thủ tục xác minh lý lịch những đối tượng này và tiếp tục bồi dưỡng để kết nạp trong thời gian tới.

Chế độ thông tin, báo cáo đều được Đảng bộ thực hiện nghiêm túc. Công tác tài chính của Đảng bộ bảo đảm thu chi đúng nguyên tắc, nộp đảng phí về cấp trên đầy đủ và kịp thời.

c. Công tác kiểm tra:

            Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động được thực hiện thường xuyên, nội dung bao gồm việc chấp hành điều lệ Đảng, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, việc chấp hành Quy định 47 của BCH Trung ương về những điều đảng viên không được làm, gắn liền với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Nhìn chung, công tác kiểm tra Đảng có tác dụng giáo dục tư tưởng, ngăn ngừa vi phạm, nâng cao thêm sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của các chi bộ và đảng viên. Công tác kiểm tra đã tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ Đảng, góp phần thực hiện có kết quả hơn các nhiệm vụ chính trị của Viện, làm tăng thêm sự tin tưởng vào sự lãnh đạo cũa Đảng trong đảng viên và CBCNVC.

Ủy ban kiểm tra thuộc Đảng ủy đã thực hiện tốt các kế hoạch kiểm tra do Ủy ban kiểm tra thuộc Huyện ủy Thới Lai lãnh đạo, xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ, thực sự coi trọng nhiệm vụ kiểm tra.

d. Công tác vận động quần chúng:

Công tác dân vận được Đảng ủy rất quan tâm chỉ đạo thông qua các đoàn thể như Công đoàn, Đoàn TNCS HCM, Hội cựu chiến binh, Hội người cao tuổi..., cụ thể là:

- Đã từng bước hoàn thiện về mặt tổ chức và đưa hoạt động của các đoàn thể vào nề nếp và mở rộng quan hệ đối với các đơn vị trong Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam và ở địa phương.

- Vận động cán bộ, viên chức trong Viện thực hiện đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và qui định của Viện,.

- Vận động cán bộ, viên chức tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, phong trào toàn dân xây dựng nếp sống mới ở khu dân cư... nhờ đó đã tạo ra không khí đoàn kết, thi đua, hăng say làm học tập và làm việc, nghiên cứu trong cán bộ, đảng viên; an ninh trật tự trong Viện được đảm bảo và môi trường làm việc trong Viện ngày một xanh, sạch hơn.

- Tổ chức tốt các phong trào văn nghệ - TDTT trong cán bộ, đảng viên nhân dịp các ngày lễ lớn, chăm lo cho các cháu thiếu nhi là con em của cán bộ, viên chức và nhà trẻ, hai trường học trong Viện.

 

bình luận 0 Lượt xem 4443
Tin mới hơn
Tin cũ hơn
TIN TỨC NỔI BẬT
Xem tất cảicon
Mật độ côn trùng và thiên địch ở Viện Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long từ ngày 31/8/2023 đến ngày 10/9/2023 - 20/09/2023
Mật độ côn trùng và thiên địch ở Viện Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long từ ngày 13/8/2023 đến ngày 30/8/2023 - 19/09/2023
Mật độ côn trùng và thiên địch ở Viện Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long từ ngày 2/8/2023 đến ngày 12/8/2023 - 14/08/2023
HỘI THẢO KHOA HỌC BÁO CÁO KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM VỤ HÈ THU 2022 VÀ VỤ ĐÔNG XUÂN 2022-2023 - 14/08/2023
Mật độ côn trùng và thiên địch ở Viện Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long từ ngày 11/7/2023 đến ngày 1/8/2023 - 03/08/2023
THÔNG BÁO CÔNG NHẬN KẾT QUẢ THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2023 CỦA VIỆN LÚA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG - 26/07/2023
KẾT QUẢ THI PHỎNG VẤN VÒNG 2 KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2023 CỦA VIỆN LÚA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG - 19/07/2023
BÁO CÁO KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM VỤ HÈ THU 2022 VÀ ĐÔNG XUÂN 2022-2023 - 14/07/2023
Mật độ côn trùng và thiên địch ở Viện Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long từ ngày 1/7/2023 đến ngày 10/7/2023 - 12/07/2023
Mật độ côn trùng và thiên địch ở Viện Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long từ ngày 22/6/2023 đến ngày 30/6/2023 - 12/07/2023
Mật độ côn trùng và thiên địch ở Viện Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long từ ngày 1/6/2023 đến ngày 21/6/2023 - 29/06/2023
Mật độ côn trùng và thiên địch ở Viện Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long từ ngày 15/5/2023 đến ngày 31/5/2023 - 29/06/2023
Mật độ côn trùng và thiên địch ở Viện Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long từ ngày 18/1/2023 đến ngày 14/5/2023 - 01/06/2023
KẾT QUẢ THI VÒNG 1 KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2023 CỦA VIỆN LÚA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG - 24/05/2023
Polysaccharide monooxygenases (MoPMO9A)-Mục tiêu mới cho thuốc trừ đạo ôn ở lúa - 15/05/2023
CYCLOARTENYL FERULATE (CAF)-HOẠT CHẤT QUI ĐỊNH LỢI ÍCH SỨC KHỎE CỦA GẠO LỨT - 11/05/2023
VIỆN LÚA ĐBSCL THÔNG BÁO VỀ VIỆC THI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2023 - 04/05/2023
MỜI THAM DỰ SINH HOẠT HỌC THUẬT TẠI VIỆN 20/4/2023 - 19/04/2023
VIỆN LÚA ĐBSCL CÙNG SYNGENTA VIỆT NAM KÝ KẾT HỢP TÁC TĂNG CƯỜNG NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN GIỐNG CÂY TRỒNG - 19/04/2023
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2023 - 27/03/2023
Video

 

 

 

Thành tích của viện
 Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới năm 2000
 Huân chương độc lập
        - Hạng I năm 2014
       -  Hạng II năm 2007
        - Hạng III năm 2002
 Huân chương lao động
        - Hạng I năm 1996
        - Hạng II năm 1990
        - Hạng III năm 1986
Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ
        - 10 nhà khoa học được nhận năm 2000
Giải thưởng  Kovalepskaia
        - Tập thể các nhà khoa học nữ thuộc Phòng Di truyền giống (năm 1995)
        - Cá nhận TS. Nguyễn Thị Lộc (năm 2011)
Giải Thưởng Bông Lúa Vàng Viết nam lần thứ nhất năm 2012
        - Giống lúa OM 6976 tác giả Trần Thị Cúc Hòa, Phạm Trung Nghĩa và CTV
        - Giống lúa OM 4900 tác giả Nguyễn Thị Lang,  Bùi Chí Bửu và CTV
- Giải thưởng phụ nữ Việt Nam 2013 cho tập thể nữ CBCNVLĐ - Viện lúa ĐBSCL

Liên kết website
Trang chủ | Giới thiêu Viện Lúa ĐBSCL | Sơ đồ site

Viện Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long
Head Office: Tan Thanh Commune, Thoi Lai District, CanTho City
Tel: (+84) 292 3861954; Fax: (+84) 292 3861457
Copyright © 2011 Cuu Long Delta Rice Research Institute

Tổng lượt truy cập: 7816256
Đang truy cập: 1
Thiết kế web tại Cần Thơ - Miền Tây Net