image Trang chủ image
english vietnam
Văn bản pháp luật
Số ký hiệu
Số ký hiệu
Ngày phát hành
Ngày phát hành
Trích yếu
Trích yếu
LIÊN KẾT TRA CỨU
Trang web của PIPRA cho phép bạn tra cứu các bằng độc quyền sáng chế của Mỹ bằng tiếng Việt. Bạn có thể sử dụng rất nhiều trường để tra cứu. Điền cụm từ tiếng Việt vào các ô tra cứu, và nhấn vào “Để phiên dịch tiếng Anh” để có được bản dịch tiếng Anh...
Thành Tựu của Viện
 Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới năm 2000

  Huân chương độc lập

-Hạng I năm 2014

         - Hạng II năm 2007

         - Hạng III năm 2002

  Huân chương lao động

         - Hạng I năm 1996

         - Hạng II năm 1990

         - Hạng III năm 1986

  Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ

         - 10 nhà khoa học được nhận năm 2000

  Giải thưởng  Kovalepskaia

         - Tập thể các nhà khoa học nữ thuộc Phòng Di truyền giống (năm 1995)

         - Cá nhận TS. Nguyễn Thị Lộc (năm 2011)

  Giải Thưởng Bông Lúa Vàng Viết nam lần thứ nhất năm 2012

         - Giống lúa OM 6976 tác giả Trần Thị Cúc Hòa, Phạm Trung Nghĩa và CTV

         - Giống lúa OM 4900 tác giả Nguyễn Thị Lang,  Bùi Chí Bửu và CTV

 - Giải thưởng phụ nữ Việt Nam 2013 cho tập thể nữ CBCNVLĐ - Viện lúa ĐBSCL

Trang chủ | Giới thiêu Viện Lúa ĐBSCL | Sơ đồ site

Viện Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long
Head Office: Tan Thanh Commune, Thoi Lai District, CanTho City
Tel: (+84) 292 3861954; Fax: (+84) 292 3861457
Copyright © 2011 Cuu Long Delta Rice Research Institute

Tổng lượt truy cập: 7678269
Đang truy cập: 1