image Trang chủ image
english vietnam
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2023
Theo: - Cập nhật lúc: 16:21:37 - 27/03/2023

 

 

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng viên chức năm 2023

Được sự đồng ý của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS), Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2023 của Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long tổ chức thi tuyển viên chức làm việc tại Viện và một số đơn vị trực thuộc Viện. Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức thi tuyển tại Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2023 của Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long. Thông tin chi tiết như sau:

I. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC

1. Người đăng ký dự tuyển viên chức không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định;

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, có chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

- Có đủ sức khỏe để thực hiện công việc được giao;

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

II. SỐ LƯỢNG VIÊN CHỨC CẦN TUYỂN DỤNG

Số lượng viên chức cần tuyển dụng: 25 viên chức (20 viên chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước và 05 viên chức hưởng lương từ nguồn thu của đơn vị sự nghiệp), cụ thể:

1. Viên chức làm việc tại trụ sở chính của Viện ở các bộ môn nghiên cứu và phòng chức năng: tuyển dụng 10 viên chức (07 viên chức hưởng lương từ NSNN và 03 viên chức hưởng lương từ nguồn thu của đơn vị);

2. Viên chức làm việc tại Trung tâm Dịch vụ Phân tích môi trường, Vật tư Nông nghiệp và Sản phẩm cây trồng thuộc Viện: tuyển dụng 04 viên chức hưởng lương từ NSNN;

3. Viên chức làm việc tại Trung tâm Chuyển giao Tiến bộ Kỹ thuật vào Sản xuất Nông nghiệp thuộc Viện: tuyển dụng 07 viên chức (05 viên chức hưởng lương từ NSNN và 02 viên chức hưởng lương từ nguồn thu của đơn vị);

4. Viên chức làm việc tại cơ sở 2 của Viện (Trung tâm Ứng dụng công nghệ sinh học và Nông nghiệp công nghệ cao tại số 9B đường Cách mạng tháng 8, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ): tuyển dụng 04 viên chức hưởng lương từ NSNN.

(Chi tiết số lượng, vị trí việc làm/chức danh nghề nghiệp, trình độ, ngành/chuyên ngành đào tạo cần tuyển dụng của từng đơn vị trong Phụ lục 01 kèm theo Thông báo)

III. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG TUYỂN DỤNG

1. Hình thức tuyển dụng: Tuyển dụng viên chức thông qua thi tuyển.

2. Nội dung thi tuyển: Thực hiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, cụ thể:

Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức chung

   TT         Môn thi        Nội dung thi    Hình thức thi   Thời gian thi (phút)      Thang điểm 
1 Kiến thức chung 60 câu hỏi hiểu biết về: pháp luật viên chức, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; Hiểu biết về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức; Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long Trắc nghiệm trên giấy 60 Xác định theo số câu trả lời đúng
2 Ngoại ngữ  (tiếng Anh)

30 câu hỏi về tiếng Anh, cụ thể:

Có trình độ sử dụng được tiếng anh phù hợp cho theo yêu cầu của vị trí việc làm

Trắc nghiệm trên giấy 30 Xác định theo số câu trả lời đúng
3 Tin học 30 câu hỏi tin học về kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản đáp ứng được yêu cầu vị trí việc làm. Trắc nghiệm trên giấy 30 Xác định theo số câu trả lời đúng

 

Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi. Nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng môn thi thì người dự tuyển được dự thi tiếp vòng 2.

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành theo yêu cầu của vị trí việc làm.

 TT     Môn thi        Nội dung thi    Hình thức thi   Thời gian thi (phút)    Thang điểm  
1 Nghiệp vụ chuyên ngành Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng. Phỏng vấn 30 100
           

III. ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG

Theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ, cụ thể như sau:

- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

2. Trường hợp người dự thi tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN 

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm:

- Phiếu đăng ký dự tuyển theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ (Mẫu số 1 tại Phụ lục 02 kèm theo Thông báo);

- Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 03 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao giấy khai sinh;

- Bản sao văn bằng, kết quả học tập theo yêu cầu vị trí dự tuyển; Các văn bằng (bao gồm kết quả học tập), chứng chỉ phải được công chứng hoặc chứng thực. Trường hợp có văn bằng, chứng chỉ do cơ sở đào tạo nước ngoài phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt. Khi nộp Hồ sơ, yêu cầu mang bản gốc văn bằng để đối chiếu;

- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế cấp quận, huyện, thị xã trở lên cấp trong thời gian 03 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;

- Bản sao giấy chứng nhận khác (nếu có);

- 02 ảnh 4x6 cm;

- 02 phong bì có dán tem và ghi địa chỉ người nhận;

- Hồ sơ dự tuyển đựng trong bì hồ sơ tuyển dụng kích thước 25cm x 35cm, ngoài bì ghi rõ họ tên và đầy đủ các thông tin quy định, gửi về Hội đồng  tuyển dụng.

2. Lệ phí tuyển dụng

Thí sinh dự tuyển phải nộp lệ phí tuyển dụng (dự kiến) là 500.000 đồng/hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng) theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính.

Lệ phí tuyển dụng được nộp trực tiếp bằng tiền mặt tại Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long hoặc chuyển khoản theo số tài khoản:

- Đơn vị: Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long

- Số tài khoản: 0391000844908

- Ngân hàng: Vietcombank Chi nhánh Tây Cần Thơ

- Nội dung chuyển khoản: Họ và tên; lệ phí tuyển dụng viên chức.

3. Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển

3.1. Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển

          Từ ngày 15/3/2023 đến hết ngày 14/4/2023 (trong giờ hành chính).

          3.2. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển

- Văn phòng Viện, Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long

- Địa chỉ: xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ (Hoặc nộp hồ sơ qua đường bưu chính).

- Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ: Văn phòng Viện, Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long; Điện thoại 0292.3861954; Website: https://clrri.org

Lưu ý:

- Người dự thi tuyển phải ghi cụ thể vị trí việc làm, môn nghiệp vụ chuyên ngành/chuyên ngành dự thi, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng và địa điểm làm việc trên Phiếu đăng ký dự tuyển.

- Người dự tuyển phải nộp hồ sơ và lệ phí dự tuyển theo kế hoạch và địa điểm nêu trên. Hội đồng tuyển dụng không trả lại hồ sơ nếu không trúng tuyển.

VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HƯỚNG DẪN VÀ TỔ CHỨC THI TUYỂN

1. Thời gian hướng dẫn thi tuyển (Dự kiến):

Từ 8h30 đến 16h30 ngày 21/4/2023

2. Thời gian thi tuyển (dự kiến)

- Khai mạc và thi vòng 1: ngày 25/4/2023;

- Thi vòng 2: 45 ngày sau khi kết thúc vòng 1

3. Địa điểm hướng dẫn và tổ chức thi tuyển (dự kiến)

- Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long

- Địa chỉ: xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ.

- Lịch thi chính thức và địa điểm thi sẽ được thông báo trước ít nhất 10 ngày đến thí sinh đủ điều kiện dự thi và trên Website của Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long và Website của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

Nơi nhận:

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

- Viện KHNNVN (để b/c);

- Đăng Website Viện KHNNVN;

- Đăng Website Viện Lúa ĐBSCL;

- Lưu: VT.

Trần Ngọc Thạch


 


(Clik vào đây để biết thêm chi tiết)

bình luận 0 Lượt xem 1020
Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện (NCS Nguyễn Trọng Phước) (26/12/2022)
Thông báo tuyến dụng viên chức làm việc tại Cơ quan Viện Khoa học NN Việt Nam và một số đơn vi trực thuộc năm 2022 (10/08/2022)
Khóa huấn luyện điều khiển máy bay không người lái HLD-18 (18/07/2022)
CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA MÔ-DĂM-BÍCH ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI VIỆN LÚA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (28/06/2022)
BUỔI GẶP MẶT KỶ NIỆM 45 NĂM NGÀY THÀNH LẬP VIỆN LÚA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (29/04/2022)
Kỷ yếu 45 năm xây dựng và phát triển Viện Lúa Đồng Bằng Sông Cửu long (26/04/2022)
Tổng Thống nước Cộng Hòa Sierra Leone đến thăm Viện Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long (22/03/2022)
Viện Lúa ĐBSCL trình diễn các giống lúa triển vọng vụ đông xuân 2021-2022 (21/02/2022)
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường thăm và làm việc tại Viện Lúa ĐBSCL (08/01/2021)
LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN HỌC VỊ VÀ TRAO BẰNG TIẾN SĨ NÔNG NGHIỆP (15/12/2020)
TIN TỨC NỔI BẬT
Xem tất cảicon
Mật độ côn trùng và thiên địch ở Viện Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long từ ngày 31/8/2023 đến ngày 10/9/2023 - 20/09/2023
Mật độ côn trùng và thiên địch ở Viện Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long từ ngày 13/8/2023 đến ngày 30/8/2023 - 19/09/2023
Mật độ côn trùng và thiên địch ở Viện Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long từ ngày 2/8/2023 đến ngày 12/8/2023 - 14/08/2023
HỘI THẢO KHOA HỌC BÁO CÁO KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM VỤ HÈ THU 2022 VÀ VỤ ĐÔNG XUÂN 2022-2023 - 14/08/2023
Mật độ côn trùng và thiên địch ở Viện Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long từ ngày 11/7/2023 đến ngày 1/8/2023 - 03/08/2023
THÔNG BÁO CÔNG NHẬN KẾT QUẢ THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2023 CỦA VIỆN LÚA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG - 26/07/2023
KẾT QUẢ THI PHỎNG VẤN VÒNG 2 KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2023 CỦA VIỆN LÚA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG - 19/07/2023
BÁO CÁO KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM VỤ HÈ THU 2022 VÀ ĐÔNG XUÂN 2022-2023 - 14/07/2023
Mật độ côn trùng và thiên địch ở Viện Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long từ ngày 1/7/2023 đến ngày 10/7/2023 - 12/07/2023
Mật độ côn trùng và thiên địch ở Viện Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long từ ngày 22/6/2023 đến ngày 30/6/2023 - 12/07/2023
Mật độ côn trùng và thiên địch ở Viện Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long từ ngày 1/6/2023 đến ngày 21/6/2023 - 29/06/2023
Mật độ côn trùng và thiên địch ở Viện Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long từ ngày 15/5/2023 đến ngày 31/5/2023 - 29/06/2023
Mật độ côn trùng và thiên địch ở Viện Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long từ ngày 18/1/2023 đến ngày 14/5/2023 - 01/06/2023
KẾT QUẢ THI VÒNG 1 KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2023 CỦA VIỆN LÚA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG - 24/05/2023
Polysaccharide monooxygenases (MoPMO9A)-Mục tiêu mới cho thuốc trừ đạo ôn ở lúa - 15/05/2023
CYCLOARTENYL FERULATE (CAF)-HOẠT CHẤT QUI ĐỊNH LỢI ÍCH SỨC KHỎE CỦA GẠO LỨT - 11/05/2023
VIỆN LÚA ĐBSCL THÔNG BÁO VỀ VIỆC THI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2023 - 04/05/2023
MỜI THAM DỰ SINH HOẠT HỌC THUẬT TẠI VIỆN 20/4/2023 - 19/04/2023
VIỆN LÚA ĐBSCL CÙNG SYNGENTA VIỆT NAM KÝ KẾT HỢP TÁC TĂNG CƯỜNG NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN GIỐNG CÂY TRỒNG - 19/04/2023
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2023 - 27/03/2023
Video

 

 

 

Thành tích của viện
 Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới năm 2000
 Huân chương độc lập
        - Hạng I năm 2014
       -  Hạng II năm 2007
        - Hạng III năm 2002
 Huân chương lao động
        - Hạng I năm 1996
        - Hạng II năm 1990
        - Hạng III năm 1986
Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ
        - 10 nhà khoa học được nhận năm 2000
Giải thưởng  Kovalepskaia
        - Tập thể các nhà khoa học nữ thuộc Phòng Di truyền giống (năm 1995)
        - Cá nhận TS. Nguyễn Thị Lộc (năm 2011)
Giải Thưởng Bông Lúa Vàng Viết nam lần thứ nhất năm 2012
        - Giống lúa OM 6976 tác giả Trần Thị Cúc Hòa, Phạm Trung Nghĩa và CTV
        - Giống lúa OM 4900 tác giả Nguyễn Thị Lang,  Bùi Chí Bửu và CTV
- Giải thưởng phụ nữ Việt Nam 2013 cho tập thể nữ CBCNVLĐ - Viện lúa ĐBSCL

Liên kết website
Trang chủ | Giới thiêu Viện Lúa ĐBSCL | Sơ đồ site

Viện Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long
Head Office: Tan Thanh Commune, Thoi Lai District, CanTho City
Tel: (+84) 292 3861954; Fax: (+84) 292 3861457
Copyright © 2011 Cuu Long Delta Rice Research Institute

Tổng lượt truy cập: 8085332
Đang truy cập: 39
Thiết kế web tại Cần Thơ - Miền Tây Net