image Trang chủ image
english vietnam
TẠP CHÍ OMONRICE SỐ 07 (NĂM 1999)
Theo: Administrator - Cập nhật lúc: 10:27:50 - 16/07/2016

TẠP CHÍ OMONRICE SỐ 07 (NĂM 1999)


EVALUATION OF RICE VARIETIES FOR RESISTANCE TO BROWN PLANTHOPPER IN THE MEKONG DELTA (PHAM THI MUI AND BUI BA BONG)


STUDY ON DURABLE RESISTANCE OF RICE VARIETIES TO BLAST DISEASE IN THE MEKONG DELTA OF VIETNAM (LUU VAN QUYNH AND BUI BA BONG)


USING MOLECULAR MARKERS IN STUDY OF RICE GENETIC DIVERSITY (BUI CHI BUU AND NGUYEN THI LANG)

DEVELOPMENT OF STS MARKERS TO INDENTIFY BROWN PLANTHOPPER RESISTANCE IN A SEGREGATING POPULATION (NGUYEN THI LANG, D.BRAR, GURDEV S.KHUSH, NING HUANG AND BUI CHI BUU)


PCR ANALYSIS WITH STS PRIMER: A TOOL FOR IDENTIFYING OVERLAPPING BACTERIAL ARTIFICIAL CHROMOSOME (BAC) CLONES IN RICE (NGUYEN THI LANG, JOHN BENNETT, G.S KHUSH, Z.LI, AND NING HUANG)


IDENTIFICATION OF QUANTITATIVE TRAIT LOCI CONTROLLING ALUMINUM TOLERANCE IN RICE (NGUYEN DUY
BAY, DANG THI SUU, BUI CHI BUU, BUI BA BONG AND HENRY T. NGUYEN)


GENETIC DISTANCE ANALYSIS OF HYBRID RICE PARENTAL LINES BASED ON MORPHOLOGICAL TRAITS AND RAPD MARKERS (P T NGHIA, J P S MALIK, M P PANDEY AND N K SINGH)


AGROBACTERIUM-MEDIATED TRANSFORMATION OF INDICA RICE CULTIVARS GROWN IN VIETNAM (TRAN THI CUC HOA, AMIRHUSIN BAHAGIAWATI, THOMAS K. HODGES)


IN-VITRO STUDY ON SALT TOLERANCE IN RICE (TRAN NGOC THACH AND R. C. PANT)


SITE-SPECIFIC NUTRIENT MANAGEMENT FOR RICE IN THE MEKONG DELTA (PHAM SY TAN, CAO VAN PHUNG AND A. DOBERMANN)


INTEGRATED NUTRIENT MANAGEMENT FOR A SUSTAINABLE AGRICULTURE AT OMON, VIETNAM (LUU HONG MAN, NGUYEN NGOC HA, PHAM SY TAN, TAKAO KON, HIROYUKI HIRAOKA)


PATH-COEFFICIENT ANALYSIS OF DIRECT-SEEDED RICE YIELD AND YIELD COMPONENTS AS AFFECTED BY SEEDING RATES (TRAN THI NGOC HUAN T.Q. KHUONG, P.S.TAN AND H. HIRAOKA)


SYMBIOTIC NITROGEN FIXING EFFICIENCY OF DIFFERENT RHIZOBIAL STRAINS ON GRAIN AND VEGETABLE SOYBEANS AT OMON, VIETNAM (PHAM THI PHUONG LAN, NGUYEN THANH TRUNG, LUU HONG MAN, TU BICH THUY AND DUONG VAN CHIN)


RESISTANCE ASSESSMENT OF RICE CULTIVARS TO (Xanthomonas oryzae pv. oryzae) AND PATHOGENICITY TESTING OF BACTERIAL LEAF BLIGHT ISOLATES IN VIETNAM (LAI VAN E, TAKAHITO NODA, PHAM VAN DU)


DEPLOYMENT OF RESISTANT VARIETIES TO BLAST (Pyricularia grisea) IN THE MEKONG DELTA (HOANG DINH DINH, TAKAHITO NODA AND PHAM VAN DU)


NUTRIENT AND PEST INTERACTION IN TERMS OF PREVENTION FROM RICE YIELD DECLINING SYMPTOM IN MEKONG DELTA (HO XUAN THIEN, PHAM VAN DU, PHAM SI TAN, U.S. SINGH, POMPE C.S. CRUZ, A. DOBERMAN AND J.E. HILL)


STUDIES ON SOME ENTOMOGENOUS FUNGI TO CONTROL BROWN PLANT HOPPER IN RICE (HUYNH VAN NGHIEP, NGUYEN THI NHAN, PHAM QUANG HUNG, VU TIEN KHANG AND NGUYEN THI LOC)


EFFECT OF IPM-FARMER FIELD SCHOOL ON FARMERS’ INSECT KNOWLEDGE AND CONTROL PRACTICES: A CASE STUDY (TRUONG THI NGOC CHI, TRAN QUANG TUYEN LISA L. PRICE AND MAHABUB M. HOSAIN)


MALE AND FEMALE RICE FARMERS’ PERCEPTION OF INSECTICIDE AND HEALTH PROBLEMS: A CASE STUDY OF VIETNAM (TRUONG THI NGOC CHI, TRAN QUANG TUYEN, LISA LEIMAR PRICE AND MAHABUB M. HOSAIN)


QUANTITATIVE GENETIC ANALYSIS ON AMYLOSE CONTENT IN RICE (Oryza sativa L.) (KIEU THI NGOC AND BUI CHI BUU)


A DEEPWATER TOLERANT GENE DETECTED IN THE COMMON WILD RICE (TRAN DUC THACH)


ISOZYME ANALYSIS ON SOME TRADITIONAL RICE VARIETIES FROM SOUTH VIETNAM (NGUYEN VAN TAO, NGUYEN THI LANG, JEAN-LOUIS PHAM, AND BUI CHI BUU)


STUDY ON FUNGI CONTROLLING BARNYARD GRASS (Echinochloa crus-galli (L.) AND RED SPRANGLETOP (Leptochloa chinensis (L.) Nees) (DUONG VAN CHIN, LUU HONG MAN, HO LE THI AND NGUYEN THE CUONG)


STUDY ON THE DORMANCY CHARACTERISTIC OF FIVE POPULAR WEEDY RICE VARIETIES IN THE MEKONG RIVER DELTA (NGUYEN CONG THANH, DUONG VAN CHIN, NGUYEN THANH TAI AND TRAN THI NGOC SON)


THE RESPONSE OF ORGANIC FERTILIZER TVV 75 ON HIGH YIELDING RICE “ IR 64” BY DIRECT SOWING METHOD IN TWO SOIL TYPES (NGUYEN NGOC HA, TRINH QUANG KHUONG AND LUU HONG MAN)

 

bình luận 0 Lượt xem 4694
Tin mới hơn
TIN TỨC NỔI BẬT
Xem tất cảicon
Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2024 đợt I - 15/03/2024
Mật độ côn trùng và thiên địch ở Viện Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long từ ngày 31/8/2023 đến ngày 10/9/2023 - 20/09/2023
Mật độ côn trùng và thiên địch ở Viện Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long từ ngày 13/8/2023 đến ngày 30/8/2023 - 19/09/2023
Mật độ côn trùng và thiên địch ở Viện Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long từ ngày 2/8/2023 đến ngày 12/8/2023 - 14/08/2023
HỘI THẢO KHOA HỌC BÁO CÁO KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM VỤ HÈ THU 2022 VÀ VỤ ĐÔNG XUÂN 2022-2023 - 14/08/2023
Mật độ côn trùng và thiên địch ở Viện Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long từ ngày 11/7/2023 đến ngày 1/8/2023 - 03/08/2023
THÔNG BÁO CÔNG NHẬN KẾT QUẢ THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2023 CỦA VIỆN LÚA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG - 26/07/2023
KẾT QUẢ THI PHỎNG VẤN VÒNG 2 KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2023 CỦA VIỆN LÚA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG - 19/07/2023
BÁO CÁO KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM VỤ HÈ THU 2022 VÀ ĐÔNG XUÂN 2022-2023 - 14/07/2023
Mật độ côn trùng và thiên địch ở Viện Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long từ ngày 1/7/2023 đến ngày 10/7/2023 - 12/07/2023
Mật độ côn trùng và thiên địch ở Viện Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long từ ngày 22/6/2023 đến ngày 30/6/2023 - 12/07/2023
Mật độ côn trùng và thiên địch ở Viện Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long từ ngày 1/6/2023 đến ngày 21/6/2023 - 29/06/2023
Mật độ côn trùng và thiên địch ở Viện Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long từ ngày 15/5/2023 đến ngày 31/5/2023 - 29/06/2023
Mật độ côn trùng và thiên địch ở Viện Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long từ ngày 18/1/2023 đến ngày 14/5/2023 - 01/06/2023
KẾT QUẢ THI VÒNG 1 KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2023 CỦA VIỆN LÚA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG - 24/05/2023
Polysaccharide monooxygenases (MoPMO9A)-Mục tiêu mới cho thuốc trừ đạo ôn ở lúa - 15/05/2023
CYCLOARTENYL FERULATE (CAF)-HOẠT CHẤT QUI ĐỊNH LỢI ÍCH SỨC KHỎE CỦA GẠO LỨT - 11/05/2023
VIỆN LÚA ĐBSCL THÔNG BÁO VỀ VIỆC THI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2023 - 04/05/2023
MỜI THAM DỰ SINH HOẠT HỌC THUẬT TẠI VIỆN 20/4/2023 - 19/04/2023
VIỆN LÚA ĐBSCL CÙNG SYNGENTA VIỆT NAM KÝ KẾT HỢP TÁC TĂNG CƯỜNG NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN GIỐNG CÂY TRỒNG - 19/04/2023
Video

 

 

 

Thành tích của viện
 Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới năm 2000
 Huân chương độc lập
        - Hạng I năm 2014
       -  Hạng II năm 2007
        - Hạng III năm 2002
 Huân chương lao động
        - Hạng I năm 1996
        - Hạng II năm 1990
        - Hạng III năm 1986
Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ
        - 10 nhà khoa học được nhận năm 2000
Giải thưởng  Kovalepskaia
        - Tập thể các nhà khoa học nữ thuộc Phòng Di truyền giống (năm 1995)
        - Cá nhận TS. Nguyễn Thị Lộc (năm 2011)
Giải Thưởng Bông Lúa Vàng Viết nam lần thứ nhất năm 2012
        - Giống lúa OM 6976 tác giả Trần Thị Cúc Hòa, Phạm Trung Nghĩa và CTV
        - Giống lúa OM 4900 tác giả Nguyễn Thị Lang,  Bùi Chí Bửu và CTV
- Giải thưởng phụ nữ Việt Nam 2013 cho tập thể nữ CBCNVLĐ - Viện lúa ĐBSCL

Liên kết website
Trang chủ | Giới thiêu Viện Lúa ĐBSCL | Sơ đồ site

Viện Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long
Head Office: Tan Thanh Commune, Thoi Lai District, CanTho City
Tel: (+84) 292 3861954; Fax: (+84) 292 3861457
Copyright © 2011 Cuu Long Delta Rice Research Institute

Tổng lượt truy cập: 8245993
Đang truy cập: 6
Thiết kế web tại Cần Thơ - Miền Tây Net