image Trang chủ image
english vietnam
Theo: - Cập nhật lúc: 10:22:00 - 18/08/2015

 

  STT Tên giống lúa / giải pháp hữu ích Thời gian công nhận
1

Giống lúa OM6561

2009
2

Giống lúa OM4059

2009
3

Giống lúa OM5199

2009
4

Giống lúa OM4900

2009
5 Giống lúa OM6161 2010


Theo: - Cập nhật lúc: 10:20:34 - 18/08/2015

  

 STT   Tên giống lúa    Tác giả 

Số thông báo chấp nhận

đơn đăng ký bảo hộ 

 1  OM7167  Phạm Thị Hường

  số 2495/TB-TT-VPBH,

ngày 14/11/2012

 2  OM10421  Hồ Thị Quỳnh Như

  số 2495/TB-TT-VPBH,

ngày 14/11/2012 

  • Trang:
  • 1
Thành tích của viện
 Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới năm 2000
 Huân chương độc lập
        - Hạng I năm 2014
       -  Hạng II năm 2007
        - Hạng III năm 2002
 Huân chương lao động
        - Hạng I năm 1996
        - Hạng II năm 1990
        - Hạng III năm 1986
Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ
        - 10 nhà khoa học được nhận năm 2000
Giải thưởng  Kovalepskaia
        - Tập thể các nhà khoa học nữ thuộc Phòng Di truyền giống (năm 1995)
        - Cá nhận TS. Nguyễn Thị Lộc (năm 2011)
Giải Thưởng Bông Lúa Vàng Viết nam lần thứ nhất năm 2012
        - Giống lúa OM 6976 tác giả Trần Thị Cúc Hòa, Phạm Trung Nghĩa và CTV
        - Giống lúa OM 4900 tác giả Nguyễn Thị Lang,  Bùi Chí Bửu và CTV
- Giải thưởng phụ nữ Việt Nam 2013 cho tập thể nữ CBCNVLĐ - Viện lúa ĐBSCL

Trang chủ | Giới thiêu Viện Lúa ĐBSCL | Sơ đồ site

Viện Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long
Head Office: Tan Thanh Commune, Thoi Lai District, CanTho City
Tel: (+84) 292 3861954; Fax: (+84) 292 3861457
Copyright © 2011 Cuu Long Delta Rice Research Institute

Tổng lượt truy cập: 7685620
Đang truy cập: 11
Thiết kế web tại Cần Thơ - Miền Tây Net