image Trang chủ image
english vietnam

Văn bản pháp luật
Số ký hiệu
Số ký hiệu
Ngày phát hành
Ngày phát hành
Trích yếu
Trích yếu
LIÊN KẾT TRA CỨU
CỤC TRỒNG TRỌT
http://www.cuctrongtrot.gov.vn
 
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
http://www.most.gov.vn
Tổ quản lý
Tổ quản lý vế sở hữu trí tuệ 
 Tổ trưởng
TS.Trần Ngọc Thạch
Điện thoại: 0710 3861954
Email: thach69@gmail.com
  Thông báo
  Thành Tựu của Viện
   Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới năm 2000

    Huân chương độc lập

  -Hạng I năm 2014

           - Hạng II năm 2007

           - Hạng III năm 2002

    Huân chương lao động

           - Hạng I năm 1996

           - Hạng II năm 1990

           - Hạng III năm 1986

    Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ

           - 10 nhà khoa học được nhận năm 2000

    Giải thưởng  Kovalepskaia

           - Tập thể các nhà khoa học nữ thuộc Phòng Di truyền giống (năm 1995)

           - Cá nhận TS. Nguyễn Thị Lộc (năm 2011)

    Giải Thưởng Bông Lúa Vàng Viết nam lần thứ nhất năm 2012

           - Giống lúa OM 6976 tác giả Trần Thị Cúc Hòa, Phạm Trung Nghĩa và CTV

           - Giống lúa OM 4900 tác giả Nguyễn Thị Lang,  Bùi Chí Bửu và CTV

   - Giải thưởng phụ nữ Việt Nam 2013 cho tập thể nữ CBCNVLĐ - Viện lúa ĐBSCL

  Trang chủ | Sơ đồ site

  Viện Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long
  Head Office: Tan Thanh Commune, Thoi Lai District, CanTho City
  Tel: (+84) 292 3861954; Fax: (+84) 292 3861457
  Copyright © 2011 Cuu Long Delta Rice Research Institute

  Tổng lượt truy cập: 7174436
  Đang truy cập: 10