image Home page image
english vietnam

javascript
New Album Gallery
Content is updated ...
Content is updated ...
Content is updated ...

Gửi các cán bộ khoa học, 
Phòng Khoa Học& HTQT  Viện Lúa mời tất cả cán bộ khoa học về tham dự Seminar của giáo sư C Jerry Nelson "Physiology of Leaf Growth Involves Carbohydrate and Mineral Cycling".

Thời gian: 8:15 ngày 11/5/2016

Địa điểm: Hội trường 201

Các đ/c cố gắng sắp sếp thời gian tham dự Seminar.

  Content is updated ...
  NEWS UPDATING
  View allicon
  Video

   

   

   

  Thành Tựu của Viện
   Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới năm 2000

    Huân chương độc lập

  -Hạng I năm 2014

           - Hạng II năm 2007

           - Hạng III năm 2002

    Huân chương lao động

           - Hạng I năm 1996

           - Hạng II năm 1990

           - Hạng III năm 1986

    Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ

           - 10 nhà khoa học được nhận năm 2000

    Giải thưởng  Kovalepskaia

           - Tập thể các nhà khoa học nữ thuộc Phòng Di truyền giống (năm 1995)

           - Cá nhận TS. Nguyễn Thị Lộc (năm 2011)

    Giải Thưởng Bông Lúa Vàng Viết nam lần thứ nhất năm 2012

           - Giống lúa OM 6976 tác giả Trần Thị Cúc Hòa, Phạm Trung Nghĩa và CTV

           - Giống lúa OM 4900 tác giả Nguyễn Thị Lang,  Bùi Chí Bửu và CTV

   - Giải thưởng phụ nữ Việt Nam 2013 cho tập thể nữ CBCNVLĐ - Viện lúa ĐBSCL

  Link Website

  Home page | Site Map

  Copyright © 2011 Cuu Long Delta Rice Research Institute
  Head Office: Tan Thanh Commune, Thoi Lai District, CanTho City
  Tel: (+84) 0710 3861954; Fax: (+84) 0710 3861457
  Copyright © 2011 Cuu Long Delta Rice Research Institute

  Visitor: 7263486
  Online: 27
  Thiết kế web tại Cần Thơ - Miền Tây Net