image Home page image
english vietnam

javascript
New Album Gallery
Content is updated ...
Content is updated ...
Content is updated ...
Content is updated ...
Content is updated ...
NEWS UPDATING
View allicon
Video

 

 

 

Thành Tựu của Viện
 Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới năm 2000

  Huân chương độc lập

-Hạng I năm 2014

         - Hạng II năm 2007

         - Hạng III năm 2002

  Huân chương lao động

         - Hạng I năm 1996

         - Hạng II năm 1990

         - Hạng III năm 1986

  Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ

         - 10 nhà khoa học được nhận năm 2000

  Giải thưởng  Kovalepskaia

         - Tập thể các nhà khoa học nữ thuộc Phòng Di truyền giống (năm 1995)

         - Cá nhận TS. Nguyễn Thị Lộc (năm 2011)

  Giải Thưởng Bông Lúa Vàng Viết nam lần thứ nhất năm 2012

         - Giống lúa OM 6976 tác giả Trần Thị Cúc Hòa, Phạm Trung Nghĩa và CTV

         - Giống lúa OM 4900 tác giả Nguyễn Thị Lang,  Bùi Chí Bửu và CTV

 - Giải thưởng phụ nữ Việt Nam 2013 cho tập thể nữ CBCNVLĐ - Viện lúa ĐBSCL

Link Website

Home page | Site Map

Copyright © 2011 Cuu Long Delta Rice Research Institute
Head Office: Tan Thanh Commune, Thoi Lai District, CanTho City
Tel: (+84) 0710 3861954; Fax: (+84) 0710 3861457
Copyright © 2011 Cuu Long Delta Rice Research Institute

Visitor: 7516879
Online: 1
Thiết kế web tại Cần Thơ - Miền Tây Net